آئودی RS3 LMS خودروی مسابقه‌ای با قیمت نسبتا مقرون به صرفه

آئودی RS3 LMS خودروی مسابقه‌ای با قیمت نسبتا مقرون به صرفه
آئودی RS3 LMS خودروی مسابقه‌ای با قیمت نسبتا مقرون به صرفه

این هفته آئودی در چندین رونمایی داشت اما هیچ‌یک جسورانه‌تر از اتومبیل مسابقه‌ای جدید RS3 LMS نبود.

آئودی RS3 LMS خودروی مسابقه‌ای با قیمت نسبتا مقرون به صرفه