آپدیت اندروید 6 مارشمالو برای گلکسی اس 5 مینی منتشر شد

آپدیت اندروید 6 مارشمالو برای گلکسی اس 5 مینی منتشر شد
آپدیت اندروید 6 مارشمالو برای گلکسی اس 5 مینی منتشر شد

آخرین باری که آپدیتی برای گلکسی اس 5 مینی منتشر شده بود مربوط به سال ۲۰۱۵ و اندروید ۵.۱.۱ لالی‌پاپ بوده است.

آپدیت اندروید 6 مارشمالو برای گلکسی اس 5 مینی منتشر شد