آیا انسان‌ها بهتر از کامپیوترها رانندگی می‌کنند

آیا انسان‌ها بهتر از کامپیوترها رانندگی می‌کنند
آیا انسان‌ها بهتر از کامپیوترها رانندگی می‌کنند

خودرو‌های خودران تا حد زیادی در مرحله‌ی آزمایش به سر می‌برند. اما شرکت‌‌های بزرگی مانند و قصد دارند آن‌ها را به موضوعی مهم از زندگی ما تبدیل کنند.

آیا انسان‌ها بهتر از کامپیوترها رانندگی می‌کنند

دانلود رایگان اینستاگرام