احتمال ممنوع شدن استفاده از فناوری شارژ سریع توسط گوگل

احتمال ممنوع شدن استفاده از فناوری شارژ سریع توسط گوگل
احتمال ممنوع شدن استفاده از فناوری شارژ سریع توسط گوگل

گوگل در گذشته نیز اعلام کرده که با استفاده از فناوری‌های غیراستاندارد شارژ سریع به شدت مخالف است.

احتمال ممنوع شدن استفاده از فناوری شارژ سریع توسط گوگل

دانلود مستقیم تانگو جدید