افزایش سرمایه‌ گذاری بر روی خودروهای الکتریکی در چین

افزایش سرمایه‌ گذاری بر روی خودروهای الکتریکی در چین
افزایش سرمایه‌ گذاری بر روی خودروهای الکتریکی در چین

خودروسازان چینی در نظر دارند با استفاده از سرمایه‌گذاری اخیری که در زمینه‌ی خودروهای برقی صورت گرفته گام بلندی در این راستا بردارند.

افزایش سرمایه‌ گذاری بر روی خودروهای الکتریکی در چین