انویدیا از تراشه جدید خود برای خودرو های بدون سرنشین رونمایی کرد

انویدیا از تراشه جدید خود برای خودرو های بدون سرنشین رونمایی کرد
انویدیا از تراشه جدید خود برای خودرو های بدون سرنشین رونمایی کرد

شرکت انویدیا به تازگی از تراشه‌ی جدید خود به نام Xavier رونمایی کرده است تا در خودروهای بدون سرنشین مورد استفاده قرار گیرد.

انویدیا از تراشه جدید خود برای خودرو های بدون سرنشین رونمایی کرد