اپل، بوئینگ و صنایع خودروسازی آمریکا در صورت اشتباه ترامپ، مورد غضب چینی ها قرار می گیرند

اپل، بوئینگ و صنایع خودروسازی آمریکا در صورت اشتباه ترامپ، مورد غضب چینی ها قرار می گیرند
اپل، بوئینگ و صنایع خودروسازی آمریکا در صورت اشتباه ترامپ، مورد غضب چینی ها قرار می گیرند

چینی‌ها با اشاره به سخنان دونالد ترامپ، تهدید ایجاد جنگ تجاری با این کشور را یک اقدام احمقانه خوانده و کمپانی‌های آمریکایی را تهدید کردند.

اپل، بوئینگ و صنایع خودروسازی آمریکا در صورت اشتباه ترامپ، مورد غضب چینی ها قرار می گیرند

واتساپ جی بی