اپلیکیشن طاقچه: دریچه ای رو به دنیای کتاب های الکترونیکی – زوم اپ

اپلیکیشن طاقچه: دریچه ای رو به دنیای کتاب های الکترونیکی – زوم اپ
اپلیکیشن طاقچه: دریچه ای رو به دنیای کتاب های الکترونیکی - زوم اپ

این روزها دستگاه‌های هوشمند، موبایل‌ها و تبلت‌ها جای خود را در زندگی روزمره‌ی بیشتر ما به خوبی باز کرده‌اند. یکی از مفیدترین و بهترین استفاده‌هایی که می‌توان از این دستگاه‌ها کرد، مطالعه‌ی محتوای الکترونیک روی این گجت‌ها است. خواندن کتاب، روزنامه و مجلات روی این دستگاه‌ها طرفداران خاص خود را دارد.

اپلیکیشن طاقچه: دریچه ای رو به دنیای کتاب های الکترونیکی – زوم اپ