اینستاگرام تهیه اسکرین شات از پیام‌های دایرکت را به فرستنده اطلاع می‌دهد

اینستاگرام تهیه اسکرین شات از پیام‌های دایرکت را به فرستنده اطلاع می‌دهد
اینستاگرام تهیه اسکرین شات از پیام‌های دایرکت را به فرستنده اطلاع می‌دهد

در آپدیت جدید اینستاگرام، قابلیت جدیدی اضافه شده که بر اساس آن گرفتن اسکرین‌شات از پیام‌های Direct را به فرستنده‌ اطلاع می‌دهد.

اینستاگرام تهیه اسکرین شات از پیام‌های دایرکت را به فرستنده اطلاع می‌دهد