تصاویر جدیدی از شیائومی می نوت 2 منتشر شد

تصاویر جدیدی از شیائومی می نوت 2 منتشر شد
تصاویر جدیدی از شیائومی می نوت 2 منتشر شد

تصاویری از منتشر شده است که میزان حاشیه بسیار کم نمایشگر این فبلت را نشان می‌دهد.

تصاویر جدیدی از شیائومی می نوت 2 منتشر شد