تصویر خودروی اسپرت فیسکر در یک تیزر فاش شد

تصویر خودروی اسپرت فیسکر در یک تیزر فاش شد
تصویر خودروی اسپرت فیسکر در یک تیزر فاش شد

اطلاعات فاش شده‌ی خودروی اسپرت تمام الکتریکی فیسکر در تیزر دوم طراح هلندی ، نشان از طراحی جسورانه و آینده نگرانه‌ی آن دارد.

تصویر خودروی اسپرت فیسکر در یک تیزر فاش شد