تماشا کنید: چینی‌ها تسلای مدل اس را هک کردند

تماشا کنید: چینی‌ها تسلای مدل اس را هک کردند
تماشا کنید: چینی‌ها تسلای مدل اس را هک کردند

مدتی است که بحث امنیت سایبری خودروهای جدید داغ شده است و با هک شدن نیاز به تامین این امنیت بیش از پیش احساس می­‌شود.

تماشا کنید: چینی‌ها تسلای مدل اس را هک کردند