توافق تسلا و پاناسونیک به منظور استفاده از انرژی خورشیدی

توافق تسلا و پاناسونیک به منظور استفاده از انرژی خورشیدی
توافق تسلا و پاناسونیک به منظور استفاده از انرژی خورشیدی

توافق صورت گرفته بین تسلا و پاناسونیک در خصوص استفاده از انرژی خورشیدی می‌تواند آینده‌ی خانه‌های هوشمند را متحول کند.

توافق تسلا و پاناسونیک به منظور استفاده از انرژی خورشیدی