درایو اکسترنال مک بوک های جدید اپل قیمتی بیشتر از لپ تاپ های این شرکت دارد

درایو اکسترنال مک بوک های جدید اپل قیمتی بیشتر از لپ تاپ های این شرکت دارد
درایو اکسترنال مک بوک های جدید اپل قیمتی بیشتر از لپ تاپ های این شرکت دارد

با معرفی مک بوک‌های جدید اپل شرکت‌های سازنده‌ی لوازم جانبی نیز دست به‌کار شده و لوازم جانبی مختلفی معرفی کرده‌اند.

درایو اکسترنال مک بوک های جدید اپل قیمتی بیشتر از لپ تاپ های این شرکت دارد