سامسونگ با همکاری چاینا موبایل، شبکه آزمایشی 5G را با موفقیت تست کرد

سامسونگ با همکاری چاینا موبایل، شبکه آزمایشی 5G را با موفقیت تست کرد
سامسونگ با همکاری چاینا موبایل، شبکه آزمایشی 5G را با موفقیت تست کرد

به نظر می‌رسد به زودی شاهد گسترش شبکه‌ی خواهیم بود چراکه بسیاری از شرکت‌ها از جمله به تازگی تست‌های موفقیت‌آمیزی را در این زمینه انجام داده‌اند.

سامسونگ با همکاری چاینا موبایل، شبکه آزمایشی 5G را با موفقیت تست کرد