سرجیو مارکیونه سرمایه گذاری بیشتر در تیم فرمول یک فراری را ممنوع کرد

سرجیو مارکیونه سرمایه گذاری بیشتر در تیم فرمول یک فراری را ممنوع کرد
سرجیو مارکیونه سرمایه گذاری بیشتر در تیم فرمول یک فراری را ممنوع کرد

مدیر سرجیو مارکیونه، اعلام کرده است که او دیگر در پروژه‌ی تیم سرمایه‌گذاری نخواهد کرد و به‌جای آن از تیم خود می‌خواهد بودجه‌ی کمپانی را منطقی‌تر خرج کنند.

سرجیو مارکیونه سرمایه گذاری بیشتر در تیم فرمول یک فراری را ممنوع کرد

دانلود مستقیم تانگو جدید