مت له‌بلانک میزبان دو فصل آینده تخت گاز خواهد بود

مت له‌بلانک میزبان دو فصل آینده تخت گاز خواهد بود
مت له‌بلانک میزبان دو فصل آینده تخت گاز خواهد بود

پس از اجرای نا مناسب اوانز در فصل بیست و سوم برنامه تخت گاز و از دست رفتن بسیاری از بینندگان این برنامه، تغییرات در میزبانی این برنامه رخ داده است.

مت له‌بلانک میزبان دو فصل آینده تخت گاز خواهد بود