مرسدس بنز G550 4×4 با قیمت ۲۲۵ هزار دلار

مرسدس بنز G550 4×4 با قیمت ۲۲۵ هزار دلار
مرسدس بنز G550 4×4 با قیمت ۲۲۵ هزار دلار

مرسدس بنز خودروی قدرتمند خود با نام G550 4×4 را به قیمت ۲۲۵ هزار دلار به بازار عرضه می‌کند. 

مرسدس بنز G550 4×4 با قیمت ۲۲۵ هزار دلار

نصب بیتالک