نیکون دوربین D5600 را رونمایی کرد

نیکون دوربین D5600 را رونمایی کرد
نیکون دوربین D5600 را رونمایی کرد

نیکون دوربین DSLR رده پایین جدید خود را با نام D5600 رونمایی کرده که نسل جدید D5500 این کمپانی است.

نیکون دوربین D5600 را رونمایی کرد

نصب بیتالک