واقعیت مجازی کمک می کند بر فراز گوگل ارث پرواز کنید

واقعیت مجازی کمک می کند بر فراز گوگل ارث پرواز کنید
واقعیت مجازی کمک می کند بر فراز گوگل ارث پرواز کنید

نسخه‌ی واقعیت مجازی اپلیکیشن گوگل‌ارث را منتشر کرده و حالا کاربران می‌توانند بر فراز نقشه‌های این نرم‌افزار با استفاده از فناوری واقعیت‌مجازی، پرواز کنند.

واقعیت مجازی کمک می کند بر فراز گوگل ارث پرواز کنید

دانلود مستقیم تانگو جدید