پورشه برنده‌ مسابقات استقامت ۲۰۱۶ شد

پورشه برنده‌ مسابقات استقامت ۲۰۱۶ شد
پورشه برنده‌ مسابقات استقامت ۲۰۱۶ شد

تیم پورشه موفق به کسب عنوان قهرمانی در مسابقات استقامتی ۲۰۱۶ گردید.

پورشه برنده‌ مسابقات استقامت ۲۰۱۶ شد

نصب تلگرام فارسی