پژو نمونه داکار جدید خود را رونمایی کرد

پژو نمونه داکار جدید خود را رونمایی کرد
پژو نمونه داکار جدید خود را رونمایی کرد

پژو اسپورت با نام تجاری پژو نیو DKR 3008، به عنوان جانشین موفق DRK 2008، از عنوان رالی داکار ۲۰۱۶ خود، در رقابت‌های سال آینده دفاع خواهد کرد.

پژو نمونه داکار جدید خود را رونمایی کرد