پیام رسان Allo از مرز یک میلیون دانلود در گوگل پلی عبور کرد

پیام رسان Allo از مرز یک میلیون دانلود در گوگل پلی عبور کرد
پیام رسان Allo از مرز یک میلیون دانلود در گوگل پلی عبور کرد

هفته گذشته اپلیکیشن پیام‌رسان Allo‌ را رسما منتشر کرد و تا امروز میزان دانلود آن در پلی استور گوگل از مرز یک میلیون گذشته است.

پیام رسان Allo از مرز یک میلیون دانلود در گوگل پلی عبور کرد