پیش نمایش گرندپری ایالات متحده 2016 فرمول یک

پیش نمایش گرندپری ایالات متحده 2016 فرمول یک
پیش نمایش گرندپری ایالات متحده 2016 فرمول یک

مسابقات امروز در مرحله هجدهم خود، ساعت ۲۲:۳۰ در پیست آستین ایالات متحده برگزار می‌شود.

پیش نمایش گرندپری ایالات متحده 2016 فرمول یک