گوشی‌ های چینی اطلاعات کاربران آمریکایی را جمع‌آوری می‌کنند

گوشی‌ های چینی اطلاعات کاربران آمریکایی را جمع‌آوری می‌کنند
گوشی‌ های چینی اطلاعات کاربران آمریکایی را جمع‌آوری می‌کنند

چین از طریق گوشی‌های اندرویدی و برنامه‌های از پیش نصب‌شده اطلاعات کاربران را جمع‌آوری می‌کند.

گوشی‌ های چینی اطلاعات کاربران آمریکایی را جمع‌آوری می‌کنند

دانلود برنامه ایمو