گوگل : مرورگر کروم روی ۲ میلیارد گجت فعال نصب شده است

گوگل : مرورگر کروم روی ۲ میلیارد گجت فعال نصب شده است
گوگل : مرورگر کروم  روی ۲ میلیارد گجت فعال نصب شده است

اعلام کرده که مرورگر کروم این کمپانی تا به امروز بیش از ۲ میلیارد بار بصورت فعال روی گجت‌های مختلف نصب شده است.

گوگل : مرورگر کروم روی ۲ میلیارد گجت فعال نصب شده است

ارتقا اندروید