۱۰ درصد کاربران گلکسی نوت 7 را با گوشی متفاوتی تعویض کرده‌اند

۱۰ درصد کاربران گلکسی نوت 7 را با گوشی متفاوتی تعویض کرده‌اند
۱۰ درصد کاربران گلکسی نوت 7 را با گوشی متفاوتی تعویض کرده‌اند

حدود ۱۰ درصد از دارندگان گوشی خود را با مدلی به غیر از سری گلکسی نوت تعویض کرد‌‌ه‌اند.

۱۰ درصد کاربران گلکسی نوت 7 را با گوشی متفاوتی تعویض کرده‌اند