​ چیلیوری، فراتر از یک سرویس آنلاین معمولی

​ چیلیوری، فراتر از یک سرویس آنلاین معمولی
​ چیلیوری، فراتر از یک سرویس آنلاین معمولی

 “گارانچی” یا همان گارانتی چیلیوری تضمین می‌کند که اگر غذا دیرتر از زمان اعلام شده به‌دست شما رسید، کل هزینه‌ای که پرداخت کردید به حساب‌تان بر‌می‌گردد.

​ چیلیوری، فراتر از یک سرویس آنلاین معمولی