از این پس تمامی گوشی های پرچمدار هواوی با برنامه تماس قدرتمند Truecaller عرضه می شوند

از این پس تمامی گوشی های پرچمدار هواوی با برنامه تماس قدرتمند Truecaller عرضه می شوند

برنامه Truecaller از معدود برنامه های برقرار تماس آندرویدی است که توسط شرکتی غیر از گوگل ساخته شده و موفقیت زیادی کسب کرده است.

از این پس تمامی گوشی های پرچمدار هواوی با برنامه تماس قدرتمند Truecaller عرضه می شوند

(image)
برنامه Truecaller از معدود برنامه های برقرار تماس آندرویدی است که توسط شرکتی غیر از گوگل ساخته شده و موفقیت زیادی کسب کرده است.
از این پس تمامی گوشی های پرچمدار هواوی با برنامه تماس قدرتمند Truecaller عرضه می شوند