سامسونگ جدیدترین تبلت پرچمدار خود را در اوایل پاییز معرفی می کند

سامسونگ جدیدترین تبلت پرچمدار خود را در اوایل پاییز معرفی می کند

بسیاری از تحلیل گران بازار تکنولوژی بر این عقیده اند که سامسونگ دیر یا زودی جانشینی را برای تبلت Galaxy tab S2 در سال جاری، معرفی خواهد نمود.

سامسونگ جدیدترین تبلت پرچمدار خود را در اوایل پاییز معرفی می کند

(image)
بسیاری از تحلیل گران بازار تکنولوژی بر این عقیده اند که سامسونگ دیر یا زودی جانشینی را برای تبلت Galaxy tab S2 در سال جاری، معرفی خواهد نمود.
سامسونگ جدیدترین تبلت پرچمدار خود را در اوایل پاییز معرفی می کند