انتشار نخستین عکس رسمی از جدیدترین گوشی Flagship Killer

انتشار نخستین عکس رسمی از جدیدترین گوشی Flagship Killer

پس از انتشار نخستین عکس رسمی از گوشی Galaxy S7 Active، به نظر می رسد که یک گوشی هوشمند پرچمدار دیگر به زودی معرفی خواهد شد.

انتشار نخستین عکس رسمی از جدیدترین گوشی Flagship Killer

(image)
پس از انتشار نخستین عکس رسمی از گوشی Galaxy S7 Active، به نظر می رسد که یک گوشی هوشمند پرچمدار دیگر به زودی معرفی خواهد شد.
انتشار نخستین عکس رسمی از جدیدترین گوشی Flagship Killer