تمام وبسایت‌های متکی بر وردپرس به پروتکل HTTPS مجهز خواهند شد

تمام وبسایت‌های متکی بر وردپرس به پروتکل HTTPS مجهز خواهند شد

تمام وبسایت‌های متکی بر وردپرس به پروتکل HTTPS مجهز خواهند شد

سیستم مدیریت محتوای وردپرس (WordPress) بر روی حداقل ۲۵ درصد از تمام وب‌سایت‌های اینترنتی نصب شده است. به همین منظور، مدیران این سیستم تصمیم گرفته‌اند که جهت افزایش سطح امنیت کلی اینترنت، تمام این وب‌سایت‌ها را به‌طور رایگان به پروتکل HTTPS مجهز کنند. وردپرس از سال ۲۰۱۴، این پروتکل امنیتی را برای تمام وبلاگ‌های زیر دامنه‌ی …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

تمام وبسایت‌های متکی بر وردپرس به پروتکل HTTPS مجهز خواهند شد

(image)

سیستم مدیریت محتوای وردپرس (WordPress) بر روی حداقل ۲۵ درصد از تمام وب‌سایت‌های اینترنتی نصب شده است. به همین منظور، مدیران این سیستم تصمیم گرفته‌اند که جهت افزایش سطح امنیت کلی اینترنت، تمام این وب‌سایت‌ها را به‌طور رایگان به پروتکل HTTPS مجهز کنند. وردپرس از سال ۲۰۱۴، این پروتکل امنیتی را برای تمام وبلاگ‌های زیر دامنه‌ی …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

تمام وبسایت‌های متکی بر وردپرس به پروتکل HTTPS مجهز خواهند شد

بک لینک قوی