یک استریمر موفق شد با استفاده از یک زیر انداز رقص قهرمان خود در بازی World of Warcraft را به مرحله ۱۰۰ برساند

یک استریمر موفق شد با استفاده از یک زیر انداز رقص قهرمان خود در بازی World of Warcraft را به مرحله ۱۰۰ برساند

یک استریمر در سرویس twitch‌ به نام  موفق شد تنها با استفاده از یک زیر انداز رقص ( زیر اندازی که با حرکت بر روی آن شخصیت قابل کنترل شما در بازی به حرکت در می آید) به بالاترین مرحله قهرمان خود دست یابد. این کار ۵ روز، ۱۱ ساعت و ۴۸ دقیقه از او زمان گرفت. او با ترکیب دو واژه Warcraft و Dance اسم این بازی را Dancecraft گذاشته است.

او همچنین قرار است در روزهای آتی به انجام بازی Heroes of the Storm با یک کنترلر گیتار بپردازد.

می توانید لحظه به پایان رساندن این مرحله را در زمان 7:08:00  پس از شروع استریم.

یک استریمر موفق شد با استفاده از یک زیر انداز رقص قهرمان خود در بازی World of Warcraft را به مرحله ۱۰۰ برساند

(image)

یک استریمر در سرویس twitch‌ به نام  موفق شد تنها با استفاده از یک زیر انداز رقص ( زیر اندازی که با حرکت بر روی آن شخصیت قابل کنترل شما در بازی به حرکت در می آید) به بالاترین مرحله قهرمان خود دست یابد. این کار ۵ روز، ۱۱ ساعت و ۴۸ دقیقه از او زمان گرفت. او با ترکیب دو واژه Warcraft و Dance اسم این بازی را Dancecraft گذاشته است.

او همچنین قرار است در روزهای آتی به انجام بازی Heroes of the Storm با یک کنترلر گیتار بپردازد.

می توانید لحظه به پایان رساندن این مرحله را در زمان 7:08:00  پس از شروع استریم.

یک استریمر موفق شد با استفاده از یک زیر انداز رقص قهرمان خود در بازی World of Warcraft را به مرحله ۱۰۰ برساند

For additional local college papers for sale visit collegepapersforsale.