پتنت گوشی هوشمند حاوی اسکنر عنبیه چشم سامسونگ به ثبت رسید

پتنت گوشی هوشمند حاوی اسکنر عنبیه چشم سامسونگ به ثبت رسید

اسکنر عنبیه چشم سامسونگ

صبح روز گذشته یک پتنت تازه از سامسونگ منتشر شد که بر اساس آن این غول فناوری طرح‌های خود جهت استفاده از اسکنر عنبیه چشم در گوشی هوشمند را آماده بهره برداری کرده است. در حال حاضر این پتنت مجوز خود را نگرفته است اما می‌توانیم انتظار داشته باشیم که گلکسی نوت 7 نخستین میزبان …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

پتنت گوشی هوشمند حاوی اسکنر عنبیه چشم سامسونگ به ثبت رسید

(image)

صبح روز گذشته یک پتنت تازه از سامسونگ منتشر شد که بر اساس آن این غول فناوری طرح‌های خود جهت استفاده از اسکنر عنبیه چشم در گوشی هوشمند را آماده بهره برداری کرده است. در حال حاضر این پتنت مجوز خود را نگرفته است اما می‌توانیم انتظار داشته باشیم که گلکسی نوت 7 نخستین میزبان …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

پتنت گوشی هوشمند حاوی اسکنر عنبیه چشم سامسونگ به ثبت رسید

موزیک جوان