صفحه نمایش گوشی Galaxy S7 ضد آب است اما در زیر آب کار نمی کند

صفحه نمایش گوشی Galaxy S7 ضد آب است اما در زیر آب کار نمی کند

یکی از قابلیت هایی که در زمان عرضه رسمی Galaxy S7 بر روی آن مانور زیادی داده شد، ضد آب بودن آن است.

صفحه نمایش گوشی Galaxy S7 ضد آب است اما در زیر آب کار نمی کند

(image)
یکی از قابلیت هایی که در زمان عرضه رسمی Galaxy S7 بر روی آن مانور زیادی داده شد، ضد آب بودن آن است.
صفحه نمایش گوشی Galaxy S7 ضد آب است اما در زیر آب کار نمی کند