ریمیک عنوان Shadow of the Beast شامل نسخه ی اصلی هم خواهد بود

ریمیک عنوان Shadow of the Beast شامل نسخه ی اصلی هم خواهد بود

تقریبا دو هفته به انتشار ریمیک عنوان Shadow of the Beast که قرار است به صورت انحصاری برای PS4 منتشر شود، مانده است. استدیوی سازنده بازی یعنی Heavy Spectrum امروز اعلام کرد که در این نسخه ی ریمیک و دوباره سازی شده، قرار است تا نسخه ی اصلی بازی که در سال 1989 برای Commodore Amiga منتشر شده بود نیز، وجود داشته باشد. البته این نسخه در ابتدای بازی قابل دسترسی نمی باشد و بعد از انجام مراحل مختلف در بازی، آنلاک خواهد شد. نسخه ی ریمیک Shadow of the Beast قرار است تا در 17 مِی برابر با 28 اردیبهشت و به صورت اختصاصی برای کنسول PlayStation 4 منتشر گردد.

ریمیک عنوان Shadow of the Beast شامل نسخه ی اصلی هم خواهد بود

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

ریمیک عنوان Shadow of the Beast شامل نسخه ی اصلی هم خواهد بود

تقریبا دو هفته به انتشار ریمیک عنوان Shadow of the Beast که قرار است به صورت انحصاری برای PS4 منتشر شود، مانده است. استدیوی سازنده بازی یعنی Heavy Spectrum امروز اعلام کرد که در این نسخه ی ریمیک و دوباره سازی شده، قرار است تا نسخه ی اصلی بازی که در سال 1989 برای Commodore Amiga منتشر شده بود نیز، وجود داشته باشد. البته این نسخه در ابتدای بازی قابل دسترسی نمی باشد و بعد از انجام مراحل مختلف در بازی، آنلاک خواهد شد. نسخه ی ریمیک Shadow of the Beast قرار است تا در 17 مِی برابر با 28 اردیبهشت و به صورت اختصاصی برای کنسول PlayStation 4 منتشر گردد.

ریمیک عنوان Shadow of the Beast شامل نسخه ی اصلی هم خواهد بود

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

ریمیک عنوان Shadow of the Beast شامل نسخه ی اصلی هم خواهد بود