مدل جایگزین V10 ال جی با نام V20 و مجهز به آندروید نوقا عرضه می شود

مدل جایگزین V10 ال جی با نام V20 و مجهز به آندروید نوقا عرضه می شود

مدتی است که در مورد مدل جایگزین گوشی هوشمند پرچمدار V10 ال جی، شایعاتی منتشر می شود.

مدل جایگزین V10 ال جی با نام V20 و مجهز به آندروید نوقا عرضه می شود

(image)
مدتی است که در مورد مدل جایگزین گوشی هوشمند پرچمدار V10 ال جی، شایعاتی منتشر می شود.
مدل جایگزین V10 ال جی با نام V20 و مجهز به آندروید نوقا عرضه می شود