فراگیری اتومبیل های خودران احتمالا به حذف چراغ های ترافیک منجر خواهد شد

فراگیری اتومبیل های خودران احتمالا به حذف چراغ های ترافیک منجر خواهد شد

روز به روز، دستآوردهای جدیدی در حوزه اتومبیل های خودران حاصل می شود. محققان دانشگاه MIT به تازگی طرحی تازه ارائه کرده اند که می تواند به حذف چراغ های ترافیک منجر شده و آینده رانندگی در سطح شهر را به کلی دگرگون سازد.

بنابر طرح مورد بحث، اتومبیل های خودران در آینده قادر خواهند بود سرعت خود را به گونه ای تنظیم نمایند که در زمانی مشخص به یک چهارراه رسیده و با حرکت هماهنگ و موزون، از لحاظ تئوری نیاز به چراغ های ترافیک قرمز، زرد و سبز را از بین ببرند.

کارلو رتی، مدیر آزمایشگاه Senseable City دانشگاه MIT در مصاحبه با وب سایت Boston Globe گفته است: «وقتی که اتومبیل های مجهز به سنسور، به تقاطعی مشخص برسند، می توانند با سایر اتومبیل های ارتباط برقرار کرده و فاصله خود را با یکدیگر حفظ کنند که در نهایت به حذف چراغ های ترافیک منجر خواهد شد. با حذف مدت زمان معطلی پشت چراغ های ترافیک، این سیستم می تواند بسیار کاربردی تر (از سیستم سابق) باشد.»

تیم MIT زمان بندی دقیقی برای ورود و خروج هر اتومبیل از تقاطع ها ارائه کرده که به عقیده شان، باعث بهبود وضعیت فعلی ترافیک می شود. با استفاده از سنسورهای مختلف، اتمبیل های خودران قادر به ارتباط با دیگر اتومبیل های حاضر در جاده و حفظ فاصله با یکدیگر خواهند بود. در این صورت، همواره تمام اتومبیل های با سرعتی معین حرکت می کنند و در مواقع ضروری، فضای لازم برای ترمز کردن نیز وجود دارد.

از لحاظ صرفه جویی در زمان، انتظار می رود که مکانیزم جدید کنترل ترافیک بسیار موثر واقع شود اما فعالان این حوزه نظرات دیگری نیز دارند. برای مثال با کاهش یا حذف مدت زمان سپری شده پشت چراغ های ترافیک، مصرف سوخت کاهش می یابد که می تواند ضرر اقتصادی شگرفی به همراه داشته باشد.

با این حال، پروفسور درک هلبینگ از دانشگاه ETHZ معتقد است که با بهره گیری از این مکانیزم، گامی بلند در راستای حفظ محیط زیست و جلوگیری از تغییرات جوی برداشته خواهد شد و مردم و نیز محیط زیست، نفع زیادی از این طرح خواهند برد. بنابراین کسی چه می داند، شاید تا چند سال دیگر و با فراگیری اتومبیل های خودران، شاهد پیاده سازی چنین طرحی برای کنترل ترافیک باشیم.

The post appeared first on .

فراگیری اتومبیل های خودران احتمالا به حذف چراغ های ترافیک منجر خواهد شد

(image)

روز به روز، دستآوردهای جدیدی در حوزه اتومبیل های خودران حاصل می شود. محققان دانشگاه MIT به تازگی طرحی تازه ارائه کرده اند که می تواند به حذف چراغ های ترافیک منجر شده و آینده رانندگی در سطح شهر را به کلی دگرگون سازد.

بنابر طرح مورد بحث، اتومبیل های خودران در آینده قادر خواهند بود سرعت خود را به گونه ای تنظیم نمایند که در زمانی مشخص به یک چهارراه رسیده و با حرکت هماهنگ و موزون، از لحاظ تئوری نیاز به چراغ های ترافیک قرمز، زرد و سبز را از بین ببرند.

کارلو رتی، مدیر آزمایشگاه Senseable City دانشگاه MIT در مصاحبه با وب سایت Boston Globe گفته است: «وقتی که اتومبیل های مجهز به سنسور، به تقاطعی مشخص برسند، می توانند با سایر اتومبیل های ارتباط برقرار کرده و فاصله خود را با یکدیگر حفظ کنند که در نهایت به حذف چراغ های ترافیک منجر خواهد شد. با حذف مدت زمان معطلی پشت چراغ های ترافیک، این سیستم می تواند بسیار کاربردی تر (از سیستم سابق) باشد.»

تیم MIT زمان بندی دقیقی برای ورود و خروج هر اتومبیل از تقاطع ها ارائه کرده که به عقیده شان، باعث بهبود وضعیت فعلی ترافیک می شود. با استفاده از سنسورهای مختلف، اتمبیل های خودران قادر به ارتباط با دیگر اتومبیل های حاضر در جاده و حفظ فاصله با یکدیگر خواهند بود. در این صورت، همواره تمام اتومبیل های با سرعتی معین حرکت می کنند و در مواقع ضروری، فضای لازم برای ترمز کردن نیز وجود دارد.

از لحاظ صرفه جویی در زمان، انتظار می رود که مکانیزم جدید کنترل ترافیک بسیار موثر واقع شود اما فعالان این حوزه نظرات دیگری نیز دارند. برای مثال با کاهش یا حذف مدت زمان سپری شده پشت چراغ های ترافیک، مصرف سوخت کاهش می یابد که می تواند ضرر اقتصادی شگرفی به همراه داشته باشد.

با این حال، پروفسور درک هلبینگ از دانشگاه ETHZ معتقد است که با بهره گیری از این مکانیزم، گامی بلند در راستای حفظ محیط زیست و جلوگیری از تغییرات جوی برداشته خواهد شد و مردم و نیز محیط زیست، نفع زیادی از این طرح خواهند برد. بنابراین کسی چه می داند، شاید تا چند سال دیگر و با فراگیری اتومبیل های خودران، شاهد پیاده سازی چنین طرحی برای کنترل ترافیک باشیم.

The post appeared first on .

فراگیری اتومبیل های خودران احتمالا به حذف چراغ های ترافیک منجر خواهد شد