ایلان ماسک با کمک OpenAI ربات‌های خانگی می‌سازد

ایلان ماسک با کمک OpenAI ربات‌های خانگی می‌سازد

ربات‌های خانگی

ایلان ماسک بعد پس از اتومبیل‌های برقی و راکت‌های فضایی چه چیزی خواهد ساخت؟ مشخص است که علاقه‌ی او به صنعت رباتیک قدم بعدی‌اش را تعین خواهد کرد. میلیارد مشهور، این بار می‌خواهد ربات‌های خانگی بسازد. در ادامه با گجت نیوز همراه شوید. ایلان ماسک هر حرکتش مربوط به تکنولوژی است. خودرو برقی تولید می‌کند، …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

ایلان ماسک با کمک OpenAI ربات‌های خانگی می‌سازد

(image)

ایلان ماسک بعد پس از اتومبیل‌های برقی و راکت‌های فضایی چه چیزی خواهد ساخت؟ مشخص است که علاقه‌ی او به صنعت رباتیک قدم بعدی‌اش را تعین خواهد کرد. میلیارد مشهور، این بار می‌خواهد ربات‌های خانگی بسازد. در ادامه با گجت نیوز همراه شوید. ایلان ماسک هر حرکتش مربوط به تکنولوژی است. خودرو برقی تولید می‌کند، …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

ایلان ماسک با کمک OpenAI ربات‌های خانگی می‌سازد

طاووس موزیک