کاربران اپل بیشترین خرید‌های موبایلی را انجام داده‌اند

کاربران اپل بیشترین خرید‌های موبایلی را انجام داده‌اند

کاربران اپل

گزارش منتشر شده از شرکت تجارت الکترونیک Demac Media نشان می‌دهد که کاربران اپل در سه‌ ماهه دوم امسال (کوارتر دوم سال 2016) بیشترین خرید‌های موبایلی را انجام داده‌اند. در این کوارتر 97 درصد از پرداخت‌های موبایلی توسط دستگاه‌های ساخت کمپانی کوپرتینو انجام شده و کاربران اپل بیشترین نقش را در آن ایفا کرده‌اند. 57 …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

کاربران اپل بیشترین خرید‌های موبایلی را انجام داده‌اند

(image)

گزارش منتشر شده از شرکت تجارت الکترونیک Demac Media نشان می‌دهد که کاربران اپل در سه‌ ماهه دوم امسال (کوارتر دوم سال 2016) بیشترین خرید‌های موبایلی را انجام داده‌اند. در این کوارتر 97 درصد از پرداخت‌های موبایلی توسط دستگاه‌های ساخت کمپانی کوپرتینو انجام شده و کاربران اپل بیشترین نقش را در آن ایفا کرده‌اند. 57 …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

کاربران اپل بیشترین خرید‌های موبایلی را انجام داده‌اند

بک لینک قوی

روزنامه قانون