مایکروسافت تا سال ها از ویندوزفون ها پشتیبانی می کند

مایکروسافت تا سال ها از ویندوزفون ها پشتیبانی می کند

به نظر می رسد که مایکروسافت در زمینه فروش گوشی های هوشمند ویندوزفون خود با مشکل جدی روبروست.

مایکروسافت تا سال ها از ویندوزفون ها پشتیبانی می کند

(image)
به نظر می رسد که مایکروسافت در زمینه فروش گوشی های هوشمند ویندوزفون خود با مشکل جدی روبروست.
مایکروسافت تا سال ها از ویندوزفون ها پشتیبانی می کند