ثبت 3.4 میلیون عدد پیش سفارش برای iPhone SE در چین پیش از عرضه رسمی آن!

ثبت 3.4 میلیون عدد پیش سفارش برای iPhone SE در چین پیش از عرضه رسمی آن!

کمپانی اپل حدود یک هفته پیش جدیدترین گوشی هوشمند خود یعنی iPhone SE را رسما معرفی نمود.

ثبت 3.4 میلیون عدد پیش سفارش برای iPhone SE در چین پیش از عرضه رسمی آن!

(image)
کمپانی اپل حدود یک هفته پیش جدیدترین گوشی هوشمند خود یعنی iPhone SE را رسما معرفی نمود.
ثبت 3.4 میلیون عدد پیش سفارش برای iPhone SE در چین پیش از عرضه رسمی آن!