کانسپت BMW Vision Next 100 ؛ آینده صنعت خودروسازی بدین شکل است

کانسپت BMW Vision Next 100 ؛ آینده صنعت خودروسازی بدین شکل است

کانسپت BMW Vision Next 100

BMW در تور جهانی امسال با ارائه کانسپتی، چشم انداز 100 ساله‌ی آینده صنعت خودروی خود را به رخ رقبایش کشید. کانسپت BMW Vision Next 100 همانطور که از نامش پیداست خودرویی است که با طراحی فضایی خود، تصوری از رویای رانندگی در 100 سال آینده‌ی جهان را به نمایش می‌گذارد. این یک خودروی تمام …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

کانسپت BMW Vision Next 100 ؛ آینده صنعت خودروسازی بدین شکل است

(image)

BMW در تور جهانی امسال با ارائه کانسپتی، چشم انداز 100 ساله‌ی آینده صنعت خودروی خود را به رخ رقبایش کشید. کانسپت BMW Vision Next 100 همانطور که از نامش پیداست خودرویی است که با طراحی فضایی خود، تصوری از رویای رانندگی در 100 سال آینده‌ی جهان را به نمایش می‌گذارد. این یک خودروی تمام …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

کانسپت BMW Vision Next 100 ؛ آینده صنعت خودروسازی بدین شکل است