مشخصات داخلی LG V20 لو رفت: دو صفحه نمایش، دو دوربین اصلی

مشخصات داخلی LG V20 لو رفت: دو صفحه نمایش، دو دوربین اصلی

مدتی است که ال جی اخباری رسمی را در مورد جانشین گوشی پرچمدار V10 خود از سال گذشته، منتشر می کند.

مشخصات داخلی LG V20 لو رفت: دو صفحه نمایش، دو دوربین اصلی

(image)
مدتی است که ال جی اخباری رسمی را در مورد جانشین گوشی پرچمدار V10 خود از سال گذشته، منتشر می کند.
مشخصات داخلی LG V20 لو رفت: دو صفحه نمایش، دو دوربین اصلی