اسپیلبرگ استفاده از واقعیت مجازی در فیلم سازی را خطرآفرین دانست

اسپیلبرگ استفاده از واقعیت مجازی در فیلم سازی را خطرآفرین دانست

اسپیلبرگ استفاده از واقعیت مجازی در فیلم سازی را خطرآفرین دانست

بدون شک اگر بخواهیم چند تن از برترین کارگردان های تاریخ سینما را نام ببریم نام استیون اسپلبرگ در این لیست خواهد درخشید. کارگردانی که استاد ژانر جنگ است و از سوی دیگر نیز شاهکاری مانند E.T را در کارنامه ی خود دارد. این روز ها در حال و هوای جشنواره ی فیلم کن 2016 به سر میبریم و در همین حین و حال، اسپیلبرگ، برنده ی چندین جایزه اسکار و کارگردان فیلم The BFG، از نگرانی خود در مورد ورود فناوری واقعیت مجازی به عرصه ی سینما سخن میگوید. واقعیت مجازی به مانند یک ویروس به سرعت در حال شیوع در عرصه ی تکنولوژی است. گفته میشود صنعت بازی سازی بیشترین تاثیر را از این تکنولوژی خواهد گرفت اما مطمئنا صنعت فیلم سازی نیز از این فناوری بی بهره نخواهد بود.

 

در جشنواره ی فیلم کن چندین فیلم بر پایه ی فناوری واقعیت مجازی در کنار فیلم “غول بزرگ مهربان” که جدیدترین اثر کارگردان بزرگ هالیوود، استیون اسپیلبرگ است، به نمایش گذاشته شد. این کارگردان معتقد است کنترل کارگردان بر روی اثر ممکن است با این فناوری تحت الشعاع قرار بگیرد و ضعیف جلوه کند. اسپیلبرگ در این مورد این گونه ادامه داده است که: ” به عقیده ی من ما با واقعیت مجازی به سمت یک خطر نسبی حرکت میکنیم. تنها دلیلی که بنده میگویم این فناوری خطرناک است این است که واقعیت مجازی فضای زیادی را به نمایش میگذارید که این فضا از سوی راویان داستان نیست و باعث میشود بینندگان آن چیزی را که انتخاب میکنند مشاهده کنند. امید من فقط این است که این فناوری باعث فراموش شدن داستان فیلم از ذهن بیننده نشود و چیزی را مشاهده کنند که ما میخواهیم نه چیزی که خودشان انتخاب میکنند.  “

در سوی دیگر Eric Darnell نیز که خود یک فیلم 6 دقیقه ای را بر پایه ی واقعیت مجازی کارگردانی کرده است و در جشنواره کن امسال به معرض نمایش گذاشت معتقد است که واقعیت مجازی روزی تبدیل به یک هنجار و قاعده ی کلی میشود. او میگوید: ” به عقیده ی من این قاعده فقط به صنعت سینما ختم نمیشود. این فناوری متعلق به ماست و ما باید چیز های بیشتری را کشف کنیم و ببینیم که در جعبه ی ابزار ما، چه ابزار آلاتی وجود دارد. واقعیت مجازی واقعا یک زبان جدید است. “ فیلم Milica Zec’s Giant دیگر اثریست که با فناوری واقعیت مجازی ساخته شده است و در حال نمایش در جشنواره ی فیلم کن است. جشنواره امسال دارای یک غرفه ی اختصاصی برای نمایش فیلم هایی بود که با فناوری VR توسعه داده شده بودند.

به طور کلی با توجه به اظهار نظر هر دو کارگردان، نظر اسپیلبرگ متقاعد کننده تر است. نظر اسپیلبرگ این است که واقعیت مجازی باعث میشود ذهن بیننده درگیر قسمتی نشود که کارگردان میخواهد و همین ممکن است باعث شود که از گیرایی داستان کاسته شود. به هر حال تمامی جنبه های یک فناوری مثبت نیستند و ممکن از برخی منظر ها واقعیت مجازی نیز کم و کاستی داشته باشد و به طور کلی برای یک صنعت مفید نباشد. نظر شما درباره ی استفاده از فناوری واقعیت مجازی در فیلم سازی چیست؟ با اسپیلبرگ موافق هستید یا اریک دارنل؟  

اسپیلبرگ استفاده از واقعیت مجازی در فیلم سازی را خطرآفرین دانست

(image)

بدون شک اگر بخواهیم چند تن از برترین کارگردان های تاریخ سینما را نام ببریم نام استیون اسپلبرگ در این لیست خواهد درخشید. کارگردانی که استاد ژانر جنگ است و از سوی دیگر نیز شاهکاری مانند E.T را در کارنامه ی خود دارد. این روز ها در حال و هوای جشنواره ی فیلم کن 2016 به سر میبریم و در همین حین و حال، اسپیلبرگ، برنده ی چندین جایزه اسکار و کارگردان فیلم The BFG، از نگرانی خود در مورد ورود فناوری واقعیت مجازی به عرصه ی سینما سخن میگوید. واقعیت مجازی به مانند یک ویروس به سرعت در حال شیوع در عرصه ی تکنولوژی است. گفته میشود صنعت بازی سازی بیشترین تاثیر را از این تکنولوژی خواهد گرفت اما مطمئنا صنعت فیلم سازی نیز از این فناوری بی بهره نخواهد بود.

 

در جشنواره ی فیلم کن چندین فیلم بر پایه ی فناوری واقعیت مجازی در کنار فیلم “غول بزرگ مهربان” که جدیدترین اثر کارگردان بزرگ هالیوود، استیون اسپیلبرگ است، به نمایش گذاشته شد. این کارگردان معتقد است کنترل کارگردان بر روی اثر ممکن است با این فناوری تحت الشعاع قرار بگیرد و ضعیف جلوه کند. اسپیلبرگ در این مورد این گونه ادامه داده است که: ” به عقیده ی من ما با واقعیت مجازی به سمت یک خطر نسبی حرکت میکنیم. تنها دلیلی که بنده میگویم این فناوری خطرناک است این است که واقعیت مجازی فضای زیادی را به نمایش میگذارید که این فضا از سوی راویان داستان نیست و باعث میشود بینندگان آن چیزی را که انتخاب میکنند مشاهده کنند. امید من فقط این است که این فناوری باعث فراموش شدن داستان فیلم از ذهن بیننده نشود و چیزی را مشاهده کنند که ما میخواهیم نه چیزی که خودشان انتخاب میکنند.  “

در سوی دیگر Eric Darnell نیز که خود یک فیلم 6 دقیقه ای را بر پایه ی واقعیت مجازی کارگردانی کرده است و در جشنواره کن امسال به معرض نمایش گذاشت معتقد است که واقعیت مجازی روزی تبدیل به یک هنجار و قاعده ی کلی میشود. او میگوید: ” به عقیده ی من این قاعده فقط به صنعت سینما ختم نمیشود. این فناوری متعلق به ماست و ما باید چیز های بیشتری را کشف کنیم و ببینیم که در جعبه ی ابزار ما، چه ابزار آلاتی وجود دارد. واقعیت مجازی واقعا یک زبان جدید است. “ فیلم Milica Zec’s Giant دیگر اثریست که با فناوری واقعیت مجازی ساخته شده است و در حال نمایش در جشنواره ی فیلم کن است. جشنواره امسال دارای یک غرفه ی اختصاصی برای نمایش فیلم هایی بود که با فناوری VR توسعه داده شده بودند.

به طور کلی با توجه به اظهار نظر هر دو کارگردان، نظر اسپیلبرگ متقاعد کننده تر است. نظر اسپیلبرگ این است که واقعیت مجازی باعث میشود ذهن بیننده درگیر قسمتی نشود که کارگردان میخواهد و همین ممکن است باعث شود که از گیرایی داستان کاسته شود. به هر حال تمامی جنبه های یک فناوری مثبت نیستند و ممکن از برخی منظر ها واقعیت مجازی نیز کم و کاستی داشته باشد و به طور کلی برای یک صنعت مفید نباشد. نظر شما درباره ی استفاده از فناوری واقعیت مجازی در فیلم سازی چیست؟ با اسپیلبرگ موافق هستید یا اریک دارنل؟  

اسپیلبرگ استفاده از واقعیت مجازی در فیلم سازی را خطرآفرین دانست

bluray movie download