مدیرکل پروژه Google Fiber به فیس‌بوک آمد؛ زاکربرگ اندیشه‌های بزرگی در سر دارد

مدیرکل پروژه Google Fiber به فیس‌بوک آمد؛ زاکربرگ اندیشه‌های بزرگی در سر دارد

مدیرکل پروژه Google Fiber به فیس‌بوک آمد

کمپانی فیس‌بوک به‌منظور بهبود زیرساخت‌های ارتباطی خودش اخیراً مدیرکل پروژه Google Fiber آقای کوین لو را به استخدام خود درآورده است. فیس‌بوک برنامه‌ریزی‌های بلندمدتی را برای ارائه راهکارهای مناسب به جهت دسترسی تمام مردم جهان به اینترنت پرسرعت دارد که با لو به آن‌ها ادامه خواهد داد. غول شبکه‌های اجتماعی، کمپان فیس‌بوک اخیراً اقدام به …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

مدیرکل پروژه Google Fiber به فیس‌بوک آمد؛ زاکربرگ اندیشه‌های بزرگی در سر دارد

(image)

کمپانی فیس‌بوک به‌منظور بهبود زیرساخت‌های ارتباطی خودش اخیراً مدیرکل پروژه Google Fiber آقای کوین لو را به استخدام خود درآورده است. فیس‌بوک برنامه‌ریزی‌های بلندمدتی را برای ارائه راهکارهای مناسب به جهت دسترسی تمام مردم جهان به اینترنت پرسرعت دارد که با لو به آن‌ها ادامه خواهد داد. غول شبکه‌های اجتماعی، کمپان فیس‌بوک اخیراً اقدام به …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

مدیرکل پروژه Google Fiber به فیس‌بوک آمد؛ زاکربرگ اندیشه‌های بزرگی در سر دارد

سپهر نیوز