بیش از هفت هزار نفر در نظرسنجی رونمایی از بازی‌های رایانه‌ای شرکت کردند

بیش از هفت هزار نفر در نظرسنجی رونمایی از بازی‌های رایانه‌ای شرکت کردند

 

بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای در راستای جریان‌سازی و حمایت از بازی‌های ایرانی، هر ماه از یک بازی ایرانی رونمایی می‌کند که این بازی‌ها از سوی هواداران و کاملا شفاف انتخاب می‌شود.
به گزارش پردیس گیم به نقل از روابط عمومی بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای، تمام بازی‌سازان سراسر کشور می‌توانند بازی‌های خود را در روند رونمایی از بازی شرکت دهند و در نهایت هواداران بازی‌ها تصمیم بگیرند که از کدام بازی رونمایی شود.
برای تیر ماه سه بازی ایرانی «شتاب در شهر 2»، «قتل در کوچه‌های تهران 2» و «پلیس بزرگراه» در روند رونمایی شرکت کردند. نظرسنجی انتخاب یکی از این بازی‌ها از هفته گذشته در سایت بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای قرار گرفت که با استقبال غیر قابل انتظار روبه‌رو شد.
پس از پایان نظرسنجی در روز جمعه 18 تیر ماه، استقبال گسترده هواداران منجر به ثبت 7213 رای شد که در نهایت بازی «شتاب در شهر 2» بیش‌ترین رای را کسب کرد.
لازم به ذکر است جهت حصول اطمینان از صحت آرا، طی بررسی انجام شده توسط تیم فنی تنها 6 درصد از آرای دریافت شده با IP خارج از کشور ثبت شده و 94 درصد آرا توسط IPهای ایرانی ثبت شده است.

 

با کسب 74 درصد از آرای نظرسنجی؛
بازی رایانه‌ای «شتاب در شهر 2» به‌زودی رونمایی می‌شود

 

 

هواداران بازی‌های رایانه‌ای با استقبال گسترده از نظرسنجی رونمایی از بازی‌های ایرانی، علاقه‌مندی خود را برای برگزاری رونمایی از بازی «شتاب در شهر 2» به نمایش گذاشتند.
به گزارش روابط عمومی بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای، بیش از 7000 نفر در این نظرسنجی شرکت کردند که نشان از اهمیت بازی‌های ایرانی در بین مخاطبان داخلی است.
براساس آمار دریافت شده بازی شتاب در شهر 2، با دریافت 5354 رای در جایگاه نخست قرار گرفت و آیین رونمایی از این بازی به‌زودی و اواخر تیر ماه برگزار خواهد شد.
بازی‌های رایانه‌ای «قتل در کوچه‌های تهران 2» و «پلیس بزرگراه» نیز به ترتیب با 1735 و 125 رای در جایگاه‌های دوم و سوم این نظرسنجی قرار گرفتند.
بازی «شتاب در شهر 2» دنباله‌ای برای یکی از پرفروش‌ترین بازی‌های ایرانی در سبک اتومبیل‌رانی است و شرکت «آروین تک» برای ساخت این عنوان بیش از چهار سال زمان صرف کرده است.

بیش از هفت هزار نفر در نظرسنجی رونمایی از بازی‌های رایانه‌ای شرکت کردند

(image)

 

بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای در راستای جریان‌سازی و حمایت از بازی‌های ایرانی، هر ماه از یک بازی ایرانی رونمایی می‌کند که این بازی‌ها از سوی هواداران و کاملا شفاف انتخاب می‌شود.
به گزارش پردیس گیم به نقل از روابط عمومی بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای، تمام بازی‌سازان سراسر کشور می‌توانند بازی‌های خود را در روند رونمایی از بازی شرکت دهند و در نهایت هواداران بازی‌ها تصمیم بگیرند که از کدام بازی رونمایی شود.
برای تیر ماه سه بازی ایرانی «شتاب در شهر 2»، «قتل در کوچه‌های تهران 2» و «پلیس بزرگراه» در روند رونمایی شرکت کردند. نظرسنجی انتخاب یکی از این بازی‌ها از هفته گذشته در سایت بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای قرار گرفت که با استقبال غیر قابل انتظار روبه‌رو شد.
پس از پایان نظرسنجی در روز جمعه 18 تیر ماه، استقبال گسترده هواداران منجر به ثبت 7213 رای شد که در نهایت بازی «شتاب در شهر 2» بیش‌ترین رای را کسب کرد.
لازم به ذکر است جهت حصول اطمینان از صحت آرا، طی بررسی انجام شده توسط تیم فنی تنها 6 درصد از آرای دریافت شده با IP خارج از کشور ثبت شده و 94 درصد آرا توسط IPهای ایرانی ثبت شده است.

 

با کسب 74 درصد از آرای نظرسنجی؛
بازی رایانه‌ای «شتاب در شهر 2» به‌زودی رونمایی می‌شود

 

(image)  

هواداران بازی‌های رایانه‌ای با استقبال گسترده از نظرسنجی رونمایی از بازی‌های ایرانی، علاقه‌مندی خود را برای برگزاری رونمایی از بازی «شتاب در شهر 2» به نمایش گذاشتند.
به گزارش روابط عمومی بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای، بیش از 7000 نفر در این نظرسنجی شرکت کردند که نشان از اهمیت بازی‌های ایرانی در بین مخاطبان داخلی است.
براساس آمار دریافت شده بازی شتاب در شهر 2، با دریافت 5354 رای در جایگاه نخست قرار گرفت و آیین رونمایی از این بازی به‌زودی و اواخر تیر ماه برگزار خواهد شد.
بازی‌های رایانه‌ای «قتل در کوچه‌های تهران 2» و «پلیس بزرگراه» نیز به ترتیب با 1735 و 125 رای در جایگاه‌های دوم و سوم این نظرسنجی قرار گرفتند.
بازی «شتاب در شهر 2» دنباله‌ای برای یکی از پرفروش‌ترین بازی‌های ایرانی در سبک اتومبیل‌رانی است و شرکت «آروین تک» برای ساخت این عنوان بیش از چهار سال زمان صرف کرده است.

بیش از هفت هزار نفر در نظرسنجی رونمایی از بازی‌های رایانه‌ای شرکت کردند