با رمان های جدید Mass Effect همراه باشید

با رمان های جدید Mass Effect همراه باشید

چه اتفاقی بین سه گانه Mass Effect و عنوان جدید Mass Effect Andromeda که قرار است سال آینده عرضه شود، افتاده است؟ اینها همگی قرار است که در رمان های سری جدید این عنوان، توصیف شوند.

به گزارش و به نقل از Eurogamer”رمان ها هم به عنوان دنباله و هم پیشینه برای اتفاقات رخ داده در سری Mass Effect عمل خواهند کرد و جزئی از ساختار بازی خواهند شد. تمرکز رمان ها بر روی کاراکترهای کلیدی و جواب دادن بسیاری از سوال های هواداران خواهد بود.”

به طور کلی چهار رمان عرضه خواهند شد. اولین رمان که به قلم “ان.کی. جمیسین (N.K. Jemisin)” است، Mass Effect Andromeda: Initation نام دارد که در آگوست 2016 منتشر خواهد شد، در حالی که نویسنده سری های Mass Effect یعنی “”مک والترز (Mac Walters)”، رمان آخر را، که هنوز نام گذاری نشده اما در مارس 2018 منتشر خواهد شد، می نویسد.

هنوز هیچ سخنی در مورد اینکه رمان های دوم و سوم را که خواهد نوشت، به زبان نیامده است اما هر کدام به ترتیب در مارس 2017 و سپتامبر 2017 منتشر خواهند شد.

Andromeda بازی که در ابتدا برای سال 2016 مد نظر قرار گرفته بود، توسط کمپانی سازنده یعنی BioWare تا ابتدای سال  2017، به علت اینکه به قول خودشان می خواهند بازی تمام و کمالی داشته باشند، به تعویق افتاد.

با رمان های جدید Mass Effect همراه باشید

(image)

چه اتفاقی بین سه گانه Mass Effect و عنوان جدید Mass Effect Andromeda که قرار است سال آینده عرضه شود، افتاده است؟ اینها همگی قرار است که در رمان های سری جدید این عنوان، توصیف شوند.

به گزارش و به نقل از Eurogamer”رمان ها هم به عنوان دنباله و هم پیشینه برای اتفاقات رخ داده در سری Mass Effect عمل خواهند کرد و جزئی از ساختار بازی خواهند شد. تمرکز رمان ها بر روی کاراکترهای کلیدی و جواب دادن بسیاری از سوال های هواداران خواهد بود.”

به طور کلی چهار رمان عرضه خواهند شد. اولین رمان که به قلم “ان.کی. جمیسین (N.K. Jemisin)” است، Mass Effect Andromeda: Initation نام دارد که در آگوست 2016 منتشر خواهد شد، در حالی که نویسنده سری های Mass Effect یعنی “”مک والترز (Mac Walters)”، رمان آخر را، که هنوز نام گذاری نشده اما در مارس 2018 منتشر خواهد شد، می نویسد.

هنوز هیچ سخنی در مورد اینکه رمان های دوم و سوم را که خواهد نوشت، به زبان نیامده است اما هر کدام به ترتیب در مارس 2017 و سپتامبر 2017 منتشر خواهند شد.

Andromeda بازی که در ابتدا برای سال 2016 مد نظر قرار گرفته بود، توسط کمپانی سازنده یعنی BioWare تا ابتدای سال  2017، به علت اینکه به قول خودشان می خواهند بازی تمام و کمالی داشته باشند، به تعویق افتاد.

با رمان های جدید Mass Effect همراه باشید