تولید در خاک آمریکا؛ وحشتی که به جان چینی ها افتاده است

تولید در خاک آمریکا؛ وحشتی که به جان چینی ها افتاده است

تولید در خاک آمریکا؛ وحشتی که به جان چینی ها افتاده است

بسیاری از تولید کنندگان مطرح جهان از جمله برندهایی که مرکز اصلی آنها در ایالات متحده است، تولید نهایی محصولات خود را به کشورهایی همچون چین و ویتنام می سپارند. شرایطی مانند کاهش مالیات و تولید با قیمت تمام شده پایین از جمله دلایل این اقدام است. به طبع برخی از منابع مالی کمپانی های مورد نظر در کشورهایی مصرف می شود که نه تنها از دوستان ایالات متحده به حساب نمی آیند، بلکه در سیاست های آنها تفاوت هایی آشکار نیز دیده می شود. به تازگی شاهد افزایش تنش ها بین ایالات متحده و چین بر سر اقدام علیه امنیت سایبری آمریکا بوده ایم. ایالات متحده چین را محکوم به حملات سایبری سازمان به زیرساخت ها و مکان های نظامی خود می کند و اینک علاوه بر چین، پای روسیه نیز به این داستان باز شده است.

“دونلاد ترامپ” رئیس جمهور منتخب آمریکا که به زودی در کاخ سفید ساکن خواهد شد، وعده هایی جدی را در زمینه آوردن خطوط تولید به داخل کشور داده است. برخی از مدیران سرشناس این کشور از جمله تیم کوک و بیل گیتس پس از پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری 2016 آمریکا، طی تماس های تلفنی این پیروزی را به وی تبریک گفتند. در همین راستا تیم کوک به وعده های دونالد ترامپ در زمان تبلیغات رقابت های انتخاباتی اشاره کرده است؛ دونالد ترامپ نیز ضمن تائید این مسئله، به تیم کوک وعده کاهش مالیات و فراهم ساختن یک بستر مطمئن به منظور انتقال خط تولید محصولات اپل به داخل خاک آمریکا را داده است. دونالد ترامپ گفت: بسته هایی در اختیار این کمپانی ها قرار خواهد گرفت که آنها را مجاب به تولید در داخل خاک آمریکا خواهد کرد. به زودی تولید این Device ها از کشورهایی همچون چین و ویتنام به داخل خاک آمریکا منتقل می گردد. در صورت عملی شدن این وعده، تعداد بسیار زیادی از کارگران کشورهای تولید کننده از کار بیکار شده و البته کمک شایانی به نظام اقتصادی و کاهش بیکاری در ایالات متحده خواهد شد.

تولید در خاک آمریکا؛ وحشتی که به جان چینی ها افتاده است

(image)

بسیاری از تولید کنندگان مطرح جهان از جمله برندهایی که مرکز اصلی آنها در ایالات متحده است، تولید نهایی محصولات خود را به کشورهایی همچون چین و ویتنام می سپارند. شرایطی مانند کاهش مالیات و تولید با قیمت تمام شده پایین از جمله دلایل این اقدام است. به طبع برخی از منابع مالی کمپانی های مورد نظر در کشورهایی مصرف می شود که نه تنها از دوستان ایالات متحده به حساب نمی آیند، بلکه در سیاست های آنها تفاوت هایی آشکار نیز دیده می شود. به تازگی شاهد افزایش تنش ها بین ایالات متحده و چین بر سر اقدام علیه امنیت سایبری آمریکا بوده ایم. ایالات متحده چین را محکوم به حملات سایبری سازمان به زیرساخت ها و مکان های نظامی خود می کند و اینک علاوه بر چین، پای روسیه نیز به این داستان باز شده است.

(image)

“دونلاد ترامپ” رئیس جمهور منتخب آمریکا که به زودی در کاخ سفید ساکن خواهد شد، وعده هایی جدی را در زمینه آوردن خطوط تولید به داخل کشور داده است. برخی از مدیران سرشناس این کشور از جمله تیم کوک و بیل گیتس پس از پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری 2016 آمریکا، طی تماس های تلفنی این پیروزی را به وی تبریک گفتند. در همین راستا تیم کوک به وعده های دونالد ترامپ در زمان تبلیغات رقابت های انتخاباتی اشاره کرده است؛ دونالد ترامپ نیز ضمن تائید این مسئله، به تیم کوک وعده کاهش مالیات و فراهم ساختن یک بستر مطمئن به منظور انتقال خط تولید محصولات اپل به داخل خاک آمریکا را داده است. دونالد ترامپ گفت: بسته هایی در اختیار این کمپانی ها قرار خواهد گرفت که آنها را مجاب به تولید در داخل خاک آمریکا خواهد کرد. به زودی تولید این Device ها از کشورهایی همچون چین و ویتنام به داخل خاک آمریکا منتقل می گردد. در صورت عملی شدن این وعده، تعداد بسیار زیادی از کارگران کشورهای تولید کننده از کار بیکار شده و البته کمک شایانی به نظام اقتصادی و کاهش بیکاری در ایالات متحده خواهد شد.

تولید در خاک آمریکا؛ وحشتی که به جان چینی ها افتاده است