بازار خودروی آمریکا رکود سختی را تجربه می کند

بازار خودروی آمریکا رکود سختی را تجربه می کند

بازار خودروی آمریکا

یکی از عوامل اصلی و تاثیرگذار در خروج آمریکا از رکود بزرگ اقتصادی در سال 2008 فروش خوب بازار خودرو بود که با کمک دولت این کشور روند رو به رشد خوبی را تجربه می‌کرد. اما اکنون به نظر می‌رسد که این دوران خوب به پایان رسیده است، به‌طوری‌که اکثر شرکت‌های تولیدکننده‌ی خودرو از فروش …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

بازار خودروی آمریکا رکود سختی را تجربه می کند

(image)

یکی از عوامل اصلی و تاثیرگذار در خروج آمریکا از رکود بزرگ اقتصادی در سال 2008 فروش خوب بازار خودرو بود که با کمک دولت این کشور روند رو به رشد خوبی را تجربه می‌کرد. اما اکنون به نظر می‌رسد که این دوران خوب به پایان رسیده است، به‌طوری‌که اکثر شرکت‌های تولیدکننده‌ی خودرو از فروش …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

بازار خودروی آمریکا رکود سختی را تجربه می کند

فانتزی